Temos: Gimtadienio sveikinimai

Trumpi gimtadienio sveikinimai – palinkėjimai

Žmonės sako, kad yra laimė tad būk laimingas! Žmonės sako, kad yra sėkmė tegul ji lydi Tave! Žmonės sako, kad yra meilė tad surask ją!

Visus gyvenimo sunkumus, tu tyliai, drąsiai nugalėk, skink skaistų gyvenimo žiedą ir niekad, niekad neliūdėk.

Būk linksmutė, kaip saulutė, kaip pavasario diena tegul tavo kelią lydi džiaugsmas, laimė, šypsena.

Neleisk jaunystės vėjais gražiais žiedais ją puošk, o savo jauną širdį gyvenimui paruošk.

Tu gyveni tik vieną kartą. Gyvenimas tik vienas duotas. Išgerk jį visą saldų, kartų, nes jis tik vieną kartą duotas. Kovok, kentėk, mylėk ir širdį jaunąją atvertą saulei patikėk.

Tau pavasario kvepiančios gėlės
Tai tau vyturėlių daina
Tau ir vasaros rožinės rožės
Tau melsvųjų linų garbana.

Be žiedų, be gėlių, be vainikų nuoširdžiai tau laimės linkiu tegul lenkias tau laimė po kojom. Džiaugsmas lydi jaunystės keliu.

Daug džiaugsmo tik tyro, tyro daug svajonių tik visada išsipildančių daug laimės tik niekad nedūžtančios tau gimtadienio proga linkiu…

Gyvenime – laimės, širdyje – džiaugsmo, lūpose – juoko, gimtadienio proga linkiu.

Lai žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią, lai sveikina vėjas Tave, te atneša laimės ir džiaugsmo šių metų gimimo diena.

Kaip pavasario vėjo dvelksmas kaip švelnutė birželio diena kaip žydėjimas tėviškės lino tau težydi gimimo diena.

20 – ieji Tau į delnus krenta, tokie linksmi ir atviri, nenusimink – ne viskas pragyventa, ne viskas duota ką turi.

Priversk gyvenimą dainuoti ir eit kartu su tavimi! Kokie bebūtų tie keliai vingiuoti, pradėk juos laiminga širdimi.

Tiek juoko skardėjo, gėlių tiek žydėjo. Toks saulėtas kelias viliojo akis. Šypsojos ir laimė vilties pažadėta, bet kas gi ta laimė ar kas pasakys ?

(—), ko Tau palinkėti? Laimės? Bet jos taip maža pasauly. Džiaugsmo? Bet jo niekas nesupranta. Tad linkiu, kad tavo svajonės taptų gyvenimu, o gyvenimas gražus ir šviesus kaip svajonė…

Gyvenimas – audringas šokis, dažnai širdis skausmų pilna. Bet tu pro ašaras šypsokis, Sakyk – gyvenimo dalia.

Linkiu, kad visos svajonės išsipildytų. Būk laiminga, džiaukis gyvenimu. Ir verk tik iš laimės.

Linkiu, kad viskas, kas atrodo geriausia būtų tavo. Norėčiau rožę tau nuskinti, bet ji sustingo po ledu… Norėčiau laimę dovanoti, bet aš pati jos neturiu.

Aš palinkėsiu tau dienų, kurių tau mėnesiams užtektų. Aš palinkėsiu tau svajų, kurios pavirstų į tikrovę. Aš palinkėsiu tau mažai vargų ir džiaugsmo daug be galo.

Apeik kiekvieną pasalą tirpdyk širdyje pašalą, saugok savyje pasaką tai Tavo laimės pasaga, būk toks jaunas, kaip jaunas kiekvienas pavasaris.

Gyvenimas mūsų ne rožėmis klotas, kokį mes svajonėse matom dažnai, bet daugiausiai erškėčių spygliais vainikuotas, o jame tik kartais pražysta žiedai.

Tu brendi per rasotą takelį, tavo kelias banguoja tarp jų, saulės ašaros tyliai nukrinta… Čia Tau laimės, daug laimės linkiu.

Kaip beržas svyruoja baltasis, kaip sesės dainuoja dainas linkiu tau laimingai praleisti. Linksmąsias jaunystės dienas.

Gyvenimas – tai laivas, kuriuo plauki ir tu. Stipriau laikyk už vairo, ir nepasuk blogu keliu.

Gyvenimo kelias audringas, supintas iš vargo kančių tik tas gali būti laimingas, kurs eina tiesiu keliu.

Juk tiesa, kad žmogus laimingas kai laimę neša kitiems… Tad būk laiminga… Nešk laimę kitiems, dovanok šypseną, džiaukis ja.

Būk graži ir jauna, kaip pirma žaluma, kaip pavasaris būk – tu visų laukiama. Jei reiks purvus nuplaut, tu pavirsk lietumi. Jei nebus kuo tikėt, tu tikėk savimi.

Visuomet malonu linkėti gerų dalykų: stiprybės, nuotaikos giedros, tikrų draugų, kančios lašelio, kad pajustum kaip mylėt puiku, šviesių vilčių ir šventinių džiaugsmų.

Būk daina, kurią visi dainuoja. Būk tiesa, kurios visi laukia. Būk žole – jei tą žolę tavo vardu pavadins.

Būk lietumi, kai tvanku, būk tiesa, kada melo per daug , būk juoku, kada liūdna ir baisiai nuobodu būk didele, didele saule visiems.

Gyvenimas – tai nesibaigiantis laukimas, jau atlikti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas – tai amžinas siekimas suspėti padaryti tai, ko dar nepadarei. 50 – tojo gimtadienio proga sveikina (—)

Gyvenimas sudėtingas ir sunkus, gal ne kartą suduš tavo viltys, gal ne kartą ir širdį apvogs, Bet mokėk suklupus pakilti, juk gyvenimas toks!..

Gyvenk … privalai būti stipri … gyvenimas vienas ir turbūt gražus … stovi eglės lyg naktys … O gražiausios akimirkos ten – už horizonto …tikėki gyvenimu, ateitimi, savimi ir miško žvaigžde.

Recent Comments

    
    x Close

    Like Us On Facebook