Pagal raktažodį ‘žodžiai jaunikiui

Padovanosiu Tau debesimis išpuoštą dangų, Mėnulio lanką nesutemusioj padangėj vakare. Žvaigždėtą skliautą nešiu Tau ant rankų – Mainais prašydama tik vieno bučinio delne.

Recent Comments

    
    x Close

    Like Us On Facebook