Pagal raktažodį ‘romantiskas eilerastis

Skriskit mūsų paukšteliai, Skriskit mūsų vaikai. Mes su virpančiom rankom Atversim Jums langus. Nežabotasis žirgas, Skrieja vėjo takais, Neša gėrį ir blogį Į gyvenimo dangų.

Naujausi komentarai

    
    x Close

    Like Us On Facebook