Pagal raktažodį ‘naujieji metai

Leiskite kartu su jumis pasidžiaugti gražiais praėjusių metų darbais ir palinkėti dar drąsesnių sumanymų, platesnių užmojų ir sėkmingos jau pradėtų darbų tąsos

Laikrodžio rodyklės nenumaldomai juda į priekį, tuoj tuoj sulauksime lemtingojo virsmo akimirkos... Bet kol dar liko šiek tiek laiko, siūlau visiems prisiminti gražiausias, prasmingiausias, brangiausias išeinančių metų akimirkas... Padėkokime...

Metai - tai tik trumpa akimirka amžinybės tėkmėje, tačiau žmogaus gyvenime tai - šimtai aušrų ir saulėlydžių, tūkstančiai šypsenų ir atodūsių, virtinė darbų, nusivylimų, džiaugsmų... Tad lai visos ateinančiu metų aušros būna...

Tegul Naujieji metai būna nušviesti šypsenų - gyvenimo, saulės, žmonių šypsenų.

Linkime, kad didžiosios metų šventės būtų gražus ir viltingas atokvėpis po nelengvų darbų, tyra, gaivinanti verdenė, iš kurios pasisėmę jėgų kilsime naujam skrydžiui...

Pusiaunakčio tyla, Tik šerkšnas krenta. Kažkur žvaigždynų Mirgantis lietus. Išeikim į Kalėdų naktį, Išeikim į Naujus Metus. Tegul jie bus Ir saulėti, ir šviesūs, Šakelėj eglės vasaros dainuos. Tegul atneš Ko metų metais...

Tą naktį- Tą ilgą vienintelę naktį- Net medžiai vaikams Gali pasakas sekti. Nes žvaigždės padangėj Dainuodamos žaidžia Ir žaisdamos Net ant šakų nusileidžia! Kai medžiuose žvaigždės Ir pasakos tviska, Ateina...

Paslaptingoji burtų galia – Aš Naujuosiuse Tave atradau. Porcelianas lai virs į šukes – Laimė tai, kad Tave sutikau. Dūžio garsą tik Tu išgirdai – Krito kaukė iš rankų Tavų... Tu kažką dėl manęs palikai – Karnavalas...

Drauge su Jumis džiaugiamės sėkmingais prabėgusių metų darbais ir įgyvendintais sumanymais. Linkime, kad Naujieji metai būtų kupini bendravimo šilumos ir džiaugsmo.

Bėga laikas tartum upė su ledais. Taip ir metai nuskubėjo, Leisk pasveikint su Naujais.

Naujausi komentarai

    
    x Close

    Like Us On Facebook