Pagal raktažodį ‘linkėjimai vestuvėms

Tylus vakaras. Upelio pakrantėje lakštingalos suokia. - Ateik, mieloji, – pasakė jis. Po šiuo medžiu pasėdėsime, pakalbėsime. - Ne, mielasis, – atsake ji. – Negaliu. - Kodėl? Tu manim nepasitiki? - Pasitikiu tavimi… Pasitikiu ir...

Du takeliai vinguriavo, Du keliai. Bet nušvito giedras rytas Spinduliais!   Dvi širdelės pynė meilės Svajones... Šiandien laimę išsvajotą Jos suras!   Lai šviesus jaunųjų rytas Viltį...

Per gyvenimą ženkite dviese, Ranka rankon keliaukit kartu. Visą amžių viens kitą mylėkit Po žvaigždės skliautu.

Recent Comments

    
    x Close

    Like Us On Facebook